Vikabråten

Vikabråten

Vikabråten er fra gammelt av en husmannsplass, og idag økologisk drevet. Ved siden av 4 melkekyr, ungdyr, avlsokse, kalver har vi ca. 250 solbærbusker. Har selvplukk i august, og i begynnelsen av september. Vi har minstekvote, men foredler all melka til oster, smør (med setermerkeordning i Norsk Seterkultur) og rømme. Dyra beiter circa 4-5 måneder i skogen og i fjellet. Det gir oss produkter av god kvalitet og ekstra gul ost og smør.

Vi produserer økologisk Vikabråtost - en gullosttype og dessertost i forskjellige modningsgrader.

Vikabråten
Foto: Vikabråten

Vikabråten:

Adresse: Trillebakkadn 13, 2960, Røn
Telefon: 99358441
E-post: yvonne.tonnaer@gmail.com
Nettsted: Nei.

Gårdsutsalg: Ja - fra midten av september til midten av juli. Ring på.

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN