Vesterhaugen Gårdsysteri

Vesterhaugen Gårdsysteri

Vesterhaugen Gårdsysteri er et lite småbruk som er blitt drevet økologisk i snart 30 år. Vi har et allsidig husdyrhold, med melkeku, griser, hest og høner. All melken fra våre fire melkekuer av den gamle norske rasen STN foredles på gården. Vi produserer pultost, smør og rømme..

Vesterhaugen Gårdsysteri

Vesterhaugen Gårdsysteri:

Adresse: Gunnarsrudsvegen 100, 2436 Våler i Solør
Telefon: 95135671
E-post: helen.davey01@gmail.com
Nettsted: Se vår side på Facebook.

Gårdsutsalg: Ja - avtales på forhånd.

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN