Valdresmeieriet

Sommerbeite
Foto: Turid Færden Wangensten

På gården vår Færden i Valdres har familien vår foredla råvarer fra naturen i generasjoner, og i 2011 valgte vi å føre noen av disse tradisjonene videre og etablerte Valdresmeieriet. I dag holder vi til i moderne meierilokaler på Fosheim i Røn, og da vi flyttet inn var det nøyaktig 100 år siden det ble starta ysteri i samme hus for første gang.

Det har i lang tid vært tradisjon for osteproduksjon i Valdres. Kunnskapen gikk i arv og det var vanlig å yste på stølene (setra) om sommeren. På stølen beita dyra fritt i fjellandskapet, og budeiene foredla stølsmelka til mer holdbare produkter som smør og ulike typer ost. På bufardagen, den dagen de skulle gå hjem med dyra fra stølen, hadde de ikke tid til å separere melka slik de vanligvis gjorde. Derfor ysta de en ost av helmelka som de kalte bufarost, og denne tok de med seg hjem og modna i kjelleren. Denne osten ble regna som en gjevere ost og ble tatt fram til jul og gjestebud. Og slik lager vi vår Bufar® i dag, av helmelk fra kyr på fjellbeite. Og det er denne stølsmjølka som gjør at osten blir ekstra gul og rik på smak. Bufar® lagres som ostehjul på trehyller i minst 1 år eller mer. Under lagring utvikler smaken seg og osten blir fastere. Derfor skjæres vellagra Bufar® best med kniv. Fantastisk alene på ostefatet, men løfter smaken på det meste. Prøv raspa Bufar® på pizza eller som gratinering!

Valdresmeieriet

Oster fra Valdresmeieriet:

Her holder de til: