Uppistog Gard

Uppistog Gard

Uppistog gard ligger midt i Setesdalen. Vi har 30 melkegeitene som holder i stand et gammelt utvalgt kulturlandskap.

Her foredles alle egen økologiske melk til ost og yoghurt i vårt lite ysteri. Vi produserer også kjekjøtt og griskjøtt av utegriser fora på myse fra osteporduksjonen. I tillegg produserer vi nydelige økologiske grønnsaker om sommeren.

Uppiskog

Uppistog Gard

Adresse: Rygnestadvegen 23, 4747 Valle
Telefon: +47 41150767
E-post-  uppistoggard@gmail.com
https://www.facebook.com/uppistog

Gårdsutsalg: Ja

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN