Thorbjørnrud Ysteri

Thorbjørnrud Ysteri

Thorbjørnrud Ysteri er så vidt vi vet Norges eneste hotellysteri. Med det som utgangspunkt skulle man kanskje tro at vi var nærmere en gimmik enn et produktivt ysteri, men virkeligheten er heldigvis en annen. Thorbjørnrud er også en anerkjent lokalmatprodusent, og i ysteriet produserer vi mer enn 10 tonn ost i året og gjør det ganske bra i kåringer både nasjonalt og internasjonalt.

Som den eneste i landet med et visst volum, lager han ost på sauemelk.

I Norge er det relativt nytt med ysting på sau, så vi må til utlandet for å finne kunnskap om ystingen.  Saumelken oppfører seg bra i ystekaret og lager særs god ost, forklarer han. Sortimentet så langt, dekker cheddar og blåmuggost laget på ku og sau.

Thorbjørnrud Ysteri

Thorbjørnrud Ysteri:

Adresse: Sagvegen 8, 3520 jevnaker
Telefon: + 47 61 31 71 00
E-post: ost@thorbjornrudhotell.no
Nettsted: https://thorbjornrudysteri.no/

Gårdsutsalg: Selges i hotellbutikken

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN