Brubekken Gårdsmeieri

Brubekken gardsmeieri i Angvik foredler melk og kjøtt fra ku og geit. Her produseres brun og kvitost, rømme, smør, pultost og gammelost.

Les hele >>