Kandalsost

Kandal Ysteri

Kandalosten er ein fyldig, brun geitost laga på geitemjølk frå egne geiter.

lle prosessane skjer her på garden. Mjølka kjem frå våre eigne geiter, og alt frå mjølking, separering, løyping og koking er gjort på tradisjonelt vis. Vi har gjort om eit gamalt kraftverksbygg til produksjonslokale.

Like ved ysteriet vårt er Kandals vakraste fossefall og difor har vi også sett i stand Ysteriparken, slik at du også skal kunne både nyte utsikta, men også oppleve dyra og observere produksjon, vere tett innpå det som skjer her hjå oss.

Når kokinga er ferdig kaldrørast osten, deretter blir den satt i former og kjølt ned. Ferdig ost blir kutta til stykker på eit kilo og 500 gram. Deretter vert osten pakka, eller emballert som det også kallast.

Om sommaren har vi også Støylsost, då går geitene på støylen heile sommaren og mangfoldet i støylsbeitet set preg på mjølka.

Les hele >>