Kvit Undredal, eldgamal

Kvit Undredal eldgamal fra Undredal Stølsysteri

Kvit Undredal er ein halvfast kvit geitost laga av nysilt (upasteurisert) geitemjølk, syrekultur, løype og salt.

Den spring direkte ut av tradisjonen, men er salta, mogna og vidareutvikla for dagens kontinentalt påverka publikum.

Kvit Undredal finst i fire mogningsgradar: eldgamal (>12 mnd). Den bør oppbevarast kjølig, godt innpakka eller under osteklokke. Tempererast før måltidet.

Les hele >>