Kråkeroe-staulen og Flatdal meieri

Kråkeroe-staulen ligger 900 moh på Møsstrond lengst nord i Seljord kommune. Staulsvollen har en spesielt fin beliggenhet mellom Veisvik-vannet og Kråkeroe-tjønni. På setervollen går telemarkskyr, NRF-kyr, kalver og griser.

Les hele >>

Knåost

Knåost fra Kråkeroe-staulen og Flatdal meieri

Knåost likner på pultost, men har en smørbar konsistens. Laget av upasteurisert kumelk.

Les hele >>