Langedrag Naturpark AS

Tuva og Hege Thorson var på en seter ved Liaset fra 1975 og 4 år fremover. I 1979 sto seteren på Langedrag ferdig og geitene kom til Langedrag sommeren 1979.

Les hele >>