Stordalen Gardsbruk

Stordalen Gårdsbruk

På garden Nedre Tollefsjord, eit lite fjellsmåbruk i randsona til Hardangervidda Nasjonalpark, var sjølbergingsprinsippet viktigt. Bærekraftig produksjon, hauste av naturen og frå dyra. Foredle og bruke alt av råvara, ikkje forbruke. Samspill. Det å bruke både innmark og utmarka til beite, variasjon i beite og dyr/sambeiting. Så det å yste/foredle kyr og geitemjølk, va nødvendig og gav inntekt til bruket.

Margit Tollefsjord er tradisjonsbæraren, som lærete mine foreldre og oss dette, som ein del av kvardagens matauk og inntektgjevande næring. Håndbåren kunnskap saman med seinare erverva utvida kunnskap er bærebjelken i produksjonen, saman med god dyrevelferd i grasfora produksjon. Respekt for naturen, dyra og mennesker. Nokon må ta vare på norske tradisjonar, om enn i ei ny drakt..

Bergstaulen kjøpte vi av Norsk Hydro, som geitebeite sommarstid. Setersesongen med dageleg produksjon, dyra, gardsbutikk og turisme. Godt for folk og fe, koma seg til fjells. Så dette tradisjonsproduktet er bærebjelken i vår gardsdrift og bedrift i dag.

Stordalen Gardsbruk

Stordalen Gardsbruk:

Adresse: Øvrebygde 461
Telefon: 90642304
E-post: bstordalen@gmail.com
https://www.stordalengardsbruk.no/

Gårdsutsalg: Ja - Bergstaulen 15.juni til 15.sep, kl. 10-19 alle dager. På gården etter avtale eller annonserte arrangement. Ellers i dagligvare/bakeri i Tinn.

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN