Solliaysteriet

Solliaysteriet

Solliaysteriet SA drives av to nabogårder i Sollia i Østerdalen, som begge driver med melkegeiter.  Gårdene ligger høyt i den sørvendte lisiden, 800 meter over havet. Begge gårdene har også nabo setrer på Øverdalssetra som ligge på 900 meter over havet, og kun ca 3 kilometer fra gårdene.
I ca 4 måneder i året er geitene på setra, fra ca 1 juni til ca 1 oktober. Her beiter de på gras, urter og kratt i utmark og fjell. Brænd Gård driver økologisk, mens Prestegården driver konvensjonelt.
Solliaysteriet er bygd inn i den 100 år gamle bygningen etter " Sollien Handelsforening AS ", og skaper dermed nytt liv i denne bygningen. Her har vi også et lite utsalg,og en bitte liten kafe.
Solliaysteriet

Solliaysteriet:

Adresse: Solliaveien 817
Telefon: +47 46891445
E-post-  vaalerstein@gmail.com
https://solliaysteriet.no/

Gårdsutsalg: Ja, Lørdager og søndager kl 12.00 - 16.00.
I sommersesongen ( ca 20.06 - 15.08 ) åpent hver dag kl 12.00 - 16.00.
Det vil også komme et lite selvbetjent alternativ

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN