WCA 2023-24 Black roundel

Presse

Oste-VM går av stabelen i Trondheim 26.-28.oktober 2023. Det arrangeres av HANEN i samarbeid med Oi! Trøndersk Mat og Drikke og Norsk Gardsost.

Over 4000 oster fra hele verden kjemper om tittelen, 250 dommere avgjør!

 

Kontaktpersoner:

Bernt Bucher Johannessen, Daglig leder i HANEN og prosjektansvarlig for Oste-VM, bernt@hanen.no, 913 33 148

Mariel Bull Jensen, Prosjektleder i HANEN og nasjonal prosjektleder for Oste-VM, mariel@hanen.no, 960 18 957

Kristine Rise, Prosjektleder, Oi! Trøndersk mat & drikke og regional prosjektleder for Oste-VM, kristine.rise@oimat.no, 908 31 316

Camilla Sæbjørnsen, Organisasjonssekretær Norsk Gardsost, post@norskgardsost.no, 414 33 510

 

Om HANEN

HANEN er en landsdekkende næringsorganisasjon for bedrifter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Organisasjonen har et bredt spekter av medlemsbedrifter over hele Norge og har i dag over 550 medlemmer. HANEN organiserer 35 av de større gårdsysterier i Norge og Rørosmeieriet. HANEN sto som ansvarlig for studieturen til WCA 2016 i San Sebastian der Tingvollosts Kraftkar vant og sto som hovedarrangør av WCA i Bergen i 2018 (Oste-VM) der Ostegården sin Fanaost vant.

 

Om OI Trøndersk mat & drikke

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS skal videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion slik at det gir mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oi! skal bidra til økt verdiskaping innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og kultur fra den trønderske regionen.

 

Om Norsk Gardsost

Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for norske handverksysteri og gardsmeieri. Norsk Gardsost skal ivareta og fremme medlemmene sine felles interesser innenfor kvalitet og økonomi og ellers representere medlemmene opp mot styresmaktene, andre organisasjoner og samfunnet ellers. Norsk Gardsost skal få fram hvordan håndverksmeieriene er viktige for verdiskaping og som tradisjonsbærer. Norsk Gardsost organiserer de fleste som jobber med småskala melkeforedling i Norge, og arbeider for å bedre rammevilkårene for denne næringen.

 

Hold deg oppdatert om arrangementet World Cheese Awards 2023 her på Ostelandet Norge.

Superfinalen under Oste-VM i Bergen 2018
Vinnaren av Oste-VM 2018,  Ostegården
Dyktige dommere under Oste-VM i Bergen i 2018