OsteVM_logo_pos (1)

Presse

Oste-VM 2023.

Norge har for andre gang hatt det ærefulle oppdraget å være vertsland for World Cheese Awards. Det betyr at osteelskere fra alle verdens hjørner var å treffe i Trondheim den 26. –28. oktober. 4502 oster konkurrerte om tittelen Verdens beste ost 2023 under WCA i Trondheim Spektrum 27. oktober 2023, og Nidelven Blå fra Gangstad Gårdsysteri gikk av med seieren!

Fakta om selve arrangementet

Første gang WCA ble arrangert var i 1987.
Eier av konkurransen World Cheese Awards er Guild of Fine Foods (gff.co.uk) som hvert år samler om lag 4500 oster og 250 internasjonale osteeksperter for å kåre verdens beste ost.

Årets hovedarrangør:

Hovedarrangør for årets arrangement er HANEN sammen med Norsk Gardsost og OI, Trøndersk Mat og Drikke.
Første gang World Cheese Awards/Oste-VM ble arrangert I Norge var I Bergen 2018.
Initiativtaker også den gang, var HANEN.

Dommerpanelet

Norge er godt representert med sine 80 dommere av totalt 260 fra 37 ulike land. Øvrige dommere kommer fra blant annet Spania, Frankrike, Østerrike, Tyskland, Ukraina, Sverige, USA, Canada, Japan, Kazakhstan, Argentina, Brasil, Ecuador, Peru, Mexico og India.

Norske vinner av WCA

Tingvollost var den første norske produsenten i historien som vant World Cheese Awards. Det var i San Sebastian i 2016, med blåmuggosten Kraftkar.
Ostegården med Fanaost vant på hjemmebane under Oste-VM i Bergen. (En Gouda-lignende ost).
Til årets konkurranse er 293 norske oster påmeldt fra 71 osteprodusenter/ystere.

Slik fungerer bedømmingen

Selve dømmingen foregår i første runde ved at alle oster plasseres på bord med 60 til 80 oster hver. Et dommerlag bestående av to til tre dommere smaker seg deretter gjennom alle ostene på bordet for å identifisere oster som de mener er verdige «gull», «sølv» eller «bronse»- medalje.
Ostene vurderes etter farge, tekstur, konsistens og fremfor alt – smak. I løpet av den første runden diskuterer dommerne seg fram til én felles favoritt som «vinner bordet». Denne nomineres til semifinalen. Disse ostene får utmerkelsen «Supergull».

Semi-finale og la grand finale

Det som i utgangspunktet var 4500 oster, blir så redusert til om lag hundre «Supergull»-oster. I semifinalen presenteres disse for «Super-juryen»:

Finaledommerne.
Dette er et nøye utvalgte dommerpanel bestående av 16 internasjonale osteeksperter med lang erfaring. De skal velge ut hver sin favoritt som tas videre med inn i finalen.

Hver dommer presenterer sin personlige nominasjon med en kort forklaring på hvorfor de har valgt nettopp denne.
Dommerne smaker på alle ostene igjen, og gir én poengsum hver – fra 0 til 7.
Ostene rangeres etter hvor mange poeng de får, og den med høyest totalsum vinner tittelen «Verdens best ost».

Selve kåringen av verdens best ost, foregår på live scenen foran publikum.

 

Les mer på:
Ostelandet.no
Kontakt presseansvarlig Trude Henrichsen dersom du har ytterligerer spørsmål: trude@hanen.no

Kontaktpersoner:

Bernt Bucher Johannessen, Daglig leder i HANEN og prosjektansvarlig for Oste-VM, bernt@hanen.no, 913 33 148

Mariel Bull Jensen, Prosjektleder i HANEN og nasjonal prosjektleder for Oste-VM, mariel@hanen.no, 960 18 957

Trude Henrichsen, presseansvarlig, trude@hanen.no, 930 94 595

 

Øvrige kontaktpersoner:

Monica Harsvik, Prosjektleder, Oi! Trøndersk mat & drikke og regional prosjektleder for Oste-VM, monica@oimat.no, 407 60 900

Camilla Sæbjørnsen, Organisasjonssekretær Norsk Gardsost, post@norskgardsost.no, 414 33 510

 

Om HANEN

HANEN er en landsdekkende næringsorganisasjon for bedrifter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Organisasjonen har et bredt spekter av medlemsbedrifter over hele Norge og har i dag over 550 medlemmer. HANEN organiserer 35 av de større gårdsysterier i Norge og Rørosmeieriet. HANEN sto som ansvarlig for studieturen til WCA 2016 i San Sebastian der Tingvollosts Kraftkar vant og sto som hovedarrangør av WCA i Bergen i 2018 (Oste-VM) der Ostegården sin Fanaost vant.

 

Om OI Trøndersk mat & drikke

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS skal videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion slik at det gir mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oi! skal bidra til økt verdiskaping innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og kultur fra den trønderske regionen.

Om Norsk Gardsost

Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for norske handverksysteri og gardsmeieri. Norsk Gardsost skal ivareta og fremme medlemmene sine felles interesser innenfor kvalitet og økonomi og ellers representere medlemmene opp mot styresmaktene, andre organisasjoner og samfunnet ellers. Norsk Gardsost skal få fram hvordan håndverksmeieriene er viktige for verdiskaping og som tradisjonsbærer. Norsk Gardsost organiserer de fleste som jobber med småskala melkeforedling i Norge, og arbeider for å bedre rammevilkårene for denne næringen.

 

Hold deg oppdatert om arrangementet World Cheese Awards 2023 her på Ostelandet Norge.

Superfinalen under Oste-VM i Bergen 2018
Vinnaren av Oste-VM 2018,  Ostegården
Dyktige dommere under Oste-VM i Bergen i 2018