På Dovre Ysteri får både ansatte og ost medaljer!

Det er nå hele 7 av 13 ansatte som har mottatt Medaljen for lang og tro tjeneste, og vår dyktige forbedringssjef Ymbjørg Øwre er sist ut. Det sier noe om godt håndverk, og beviset er Sølvmerket i Oste-VM for Dovre Ysteri Brie Pepper både i 2018 og 2019!

For forbedringssjef Ymbjørg Øwre ved TINE Meieriet Dovre er matsikkerhet alfa og omega. – Hvitmuggost er jo et levende produkt, og i tillegg har vi konkurranse fra importost og da er det viktig å ha god kvalitet, sier Ymbjørg. Nylig ble hun hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste. Foto: Asgeir Hagen

Har du noen gang spist norsk brie eller camembert? Da er det stor sannsynlighet for at den har blitt godkjent av Ymbjørg Øwre ved TINE Meieriet Dovre.

Norges nest minste TINE Meieri ligger på Dovre og har 13 ansatte og en vikar. Til tross for størrelsen produseres hele 230 tonn hvitmuggost årlig som distribueres til hele Norge under merkenavnet Dovre Ysteri. En av de som jobber her er forbedringssjef Ymbjørg Øwre.

– Det er velig spennende å jobbe med hvitmugg. Det er en ost som utvikler seg fra dag en til den har gått ut på dato. Det kreves hardt arbeid og årvåkenhet for å få et godt produkt, sier hun.

Måtte lære alt

Da Ymbjørg var ferdig ved Landbrukshøgskolen i Vågå i 1975, dro hun hjem til foreldrene sine.

– Da fikk jeg beskjed fra faren min om at jeg hadde fått jobb på meieriet på Lesja i et vikariat som kontrollassistent, minnes Ymbjørg.

Så gikk ferden gikk videre til meieriet på Dovre.

– Først lærte jeg alt i alle avdelinger her på Dovre og ble kvalitetsleder etter det. Jeg gikk også på fagskole i Trondheim i to år og jobbet ved siden av. Nå er jeg på laboratoriet og er forbedringssjef, sier Ymbjørg.

Fra brunost til brie

Det lille TINE Meieriet ble etablert i 1918 og drev med tradisjonell ost som brunost. Da brunostsalget begynte å gå nedover mot slutten av 1980-tallet, tok daværende meierisjef Odd Stigen et dristig grep. Han hadde nemlig vært på inspirasjonstur til Frankrike og ville nå begynne med produksjon av hvitmuggost. Å ta steget fra brunost til brie er både et mikrobiologisk og teknisk et stort kvantesprang.

– Mattrygghet er alfa og omega. Det går mye på det bakteriologiske og det kjemiske. Når melken kommer i ystekaret er produktet eksponert i 8 til 13 dager før osten kommer i emballasje, og da er det renhold og hygiene som gjelder. Mesteparten av tiden tar jeg prøver, avleser prøver, ser resultater og tar listeriaprøver, sier Ymbjørg.

– Hvitmuggost er jo et levende produkt, og i tillegg har vi konkurranse fra importost og da er det viktig å ha god kvalitet, understreker hun.

Medalje i oste-VM

Og god kvalitet har de. Faktisk så god at meieriets brie med pepper fikk sølvmedalje i oste-VM i både 2018 og 2019.

– Vi har utviklet både en økologisk brie og brie med pepper her hos oss. Det er veldig artig å drive med forsøk, sier Ymbjørg.

Ved TINE Meieriet Dovre har både ansatte og ost fått medaljer. Syv av tretten ansatte har fått Medaljen for lang og tro tjeneste og meieriets Dovre Ysteri Brie Pepper mottok sølvmedalje i oste-VM i 2018 og 2019.  -Vi har jobbet jevnt og trutt med holdbarhet samt å øke produksjonen. Vi har sterkt eierskap til produktet og har gjort til det meste selv, sier meierisjef Sigrid Svanborg. Foto: Privat og TINE
Ved TINE Meieriet Dovre har både ansatte og ost fått medaljer. Syv av tretten ansatte har fått Medaljen for lang og tro tjeneste og meieriets Dovre Ysteri Brie Pepper mottok sølvmedalje i oste-VM i 2018 og 2019.
-Vi har jobbet jevnt og trutt med holdbarhet samt å øke produksjonen. Vi har sterkt eierskap til produktet og har gjort til det meste selv, sier meierisjef Sigrid Svanborg. Foto: Privat og TINE

Syv av tretten har fått Medaljen

Ymbjørg er ikke den eneste ved meieriet som trives på jobb og har vært der lenge.

– Jeg har stått for overrekkelsen av tre medaljer siden jeg startet her, men av de tretten som er ansatt er det nå syv som har fått Medaljen, sier meierisjef Sigrid Svanborg.

– To av de som fikk Medaljen for to år siden skulle egentlig bare være med å sikre overgangen fra brunost til hvitmuggost, men de er her fortsatt. To andre ansatte som var med på pakkeriet er også fortsatt her og jobber med salting og snuing. Det er vel kun en som ar fått Medaljen som har gått av med pensjon.

Sigrid tror at noe av årsaken til at flere ansatte blir så lenge er eierskap til det de driver med og trivsel på arbeidsplassen.

– Vi har jobbet jevnt og trutt med holdbarhet samt å øke produksjonen. Vi har sterkt eierskap til produktet og har gjort til det meste selv.

– De som fikk Medaljen først sa også at de trives sammen med de andre. Det er jo først og fremst snakk om det sterke kollegiale samholdet som gjør at man kommer tilbake år etter år. Når man kjenner de andre i gruppen er det vanskelig å være syk en dag. Og så er det litt selvjustis i gruppen, at man yter etter den kulturen som er der man blir ansatt, sier Sigrid.

En fantastisk kollega

Tidligere i høst var det Ymbjørg sin tur til å få Medaljen etter 30 års innsats ved meieriet på Dovre.

– Ymbjørg er en fantastisk kollega, faglig dyktig, flink på mange områder, kvalitetsbevisst og fremoverlent, ser muligheter på hvordan man kan jobbe smart, enklere og praktisk, hvor kan man spare penger og samtidig etterleve kvalitetsstandarden, skryter Sigrid.

Hun har også erfaring fra produksjon og har tidligere vært yster, så hun kan raskt identifisere svakheter og muligheter. Også er hun en god styrke og hjelp til meg om leder og som ikke har erfaring fra denne typen produksjon fra før.

Viktig med hedring

Sigrid mener det er viktig med hedring av ansatte.

– For meg personlig er det absolutt noe av det største jeg gjør som arbeidsgiver. Det vitner om en vellykket arbeidsplass som holder på solide arbeidere. Når det kommer til arbeidsmiljø er det klart at man som leder må ha en finger med i spillet med å bygge opp og konservere det gode miljøet, men det er først og fremt opp til de ansatte å bidra til dette, sier Sigrid.

Sikrer fremtiden

Det lille Tine-meieriet på Dovre går en spennende tid i møte. Siden 2016 har det blitt jobbet med planer om å utvide, og nå er det endelig i gang.

– Vi skal utvide, bygge bedre og større garderober og sluseløsninger, kjemikalierom og vaskestasjon for alt som går i rør. Trinn to vil være å få ut den gamle fyllemaskinen og få inn en ny og i den perioden må vi stoppe produksjon. Vi driver jo med ost som ikke så altfor lang holdbarhet, forklarer Sigrid.

Hun tror oppgraderingen kun vil være positivt for fremtiden, også for lokalmiljøet på Dovre.

– Det er få andre industriarbeidsplasser her, så denne oppgraderingen er veldig viktig. Vi sikrer fremtiden med det som blir gjort nå, både for TINE, men også forbrukeren og hva det betyr av muligheter på produktutviklingsfronten, avslutter Sigrid.