Ostemaker Øverli

Ostemaker Øverli

Ysteriet på Øverli Gård er det hittil eneste gårds­ysteriet i Finnmark, kanskje verdens nordligste. Ivar overtok familiegården i Pasvikdalen i 1980 da han var 23 år, og starta melke­produksjon i 1986, etter at foreldrene hadde valgt å innstille dette i 1975. Gården er et av bureisingsbrukene som ble grunn­lagt under siste verdens­krig av Ivar sin far. Under hele oppveksten deltok han med sine brødre i onne­arbeid sommers­tid. Dagene var mye lengre den gang, så det var derfor likevel alltid tid til lek, fiske og friluftsliv.

Ostemaker Øverli
Foto: Yngve Beddari

Ostemaker Øverli:

Adresse: Nyrudveien 752

Telefon: 930 64 672

E-post: ostemaker@outlook.com

Nettsted: Besøk Ostemaker Øverli sin hjemmeside.

Gårdsutsalg: Ja