Oste-VM som skapt for matbyen

‘-At Oste-VM ble lagt til Bergen, er langt ifra tilfeldig. Byen er nemlig medlem av UNESCOs nettverk for kreative byer, i gruppen som kalles Cities of Gastronomy. -Når verdens beste osteprodusenter kommer til Bergen, får vi vist frem byen og satt fokus på bergenske mattradisjoner. Vi er opptatte av å satse på UNESCO-matbyen Bergen både for å gjøre bergenserne mer bevisste på all den gode maten som produseres her, og for å gjøre byen vår enda mer attraktiv for besøkende, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Anderland. – Oste-VM er som skapt til dette. -Hva betyr medlemskapet for byen? Det er en stor anerkjennelse for Bergensregionen å bli medlem i UNESCO-nettverket Creative Cities of Gastronomy, og det plasserer oss på kartet som matby. Medlemskapet i dette globale nettverket er viktig for det videre arbeidet med å fremme matglede, sier Andersland. Perfekt ramme – Vi kunne ikke fått flottere rammer rundt konkurransen, sier Bernt Bucher Johannesen, daglig leder i HANEN som sammen med Norsk Gardsost er hovedarrangør for OsteVM. – Bergen har de siste 10 årene utviklet seg meget positivt gastronomisk med spennende restauranter, catering selskaper, flinke fagfolk og nye delikatessebutikker osv. Og med Grieghallen i sin midte, passer Bergen perfekt til å gjennomføre et Oste-VM. Fakta: Bergen i UNESCOs matbynettverk I 2015 ble Bergen medlem av UNESCOs nettverk for kreative byer (UNESCO Creative City Network). Bergen er dermed en av 26 byer som skal samarbeide om tilrettelegging for mat, kreativitet og gastronomi, såkalte «Cities of Gastronomy». Begrepet oversettes gjerne til «matbyer» på norsk, ettersom UNESCO ønsker at byene fokuserer på både lokalmat, lokal matidentitet, bærekraft og mat og kreativitet i by- og regionsutviklingen. Les mer på UNESCOs internasjonale nettside her og om UNESCO-matbyen Bergen her