Ommang Søndre

Ommang Søndre

Gården Ommang Søndre i Løten har en allsidig biodynamisk andelslandbruk, og produserer melk og oster, korn og mel, kjøtt, honning, grønnsaker og urter. Dyra håndmelkes og fôres for det meste med korn, grøntfôr og gress som produseres på gården. Kyrne er av rasene Nordlandsfe, Sidet Trønderfe og Jarlsbergfe. De er bedre til å gresse ute og i fjellet. Alle geitemelk og en del av kumelken foredles til kvit og brun ost. Ostene ystes tidlig om morgenen i det gamle bryggerhuset på tunet tre dager i uken. Melken pasteuriseres ikke før ysting. Koking av brunost skjer med vedfyring. Dette gir ost med mye smak.

Ommang Søndre

Ommang Søndre:

Adresse: Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk

Telefon: 62592794

E-post: ommang.sondre@online.no

Nettsted: www.ommang-sondre.net/

Gårdsutsalg: Ja