OM OSS

 

Ostelandet Norge er utviklet av HANEN, i nært samarbeid med Norsk gardsost. Hele verdikjeden innen produksjon og salg av norsk ost har bidratt både faglig og økonomisk. Dette, sammen med støtte fra Innovasjon Norge har gjort det mulig for oss å realisere dette nettstedet for all norsk ost.

Ostelandet Norge er en hyllest til alle de flinke melkebøndene i Norge som produserer oster av verdens beste melk av næringsrikt lokalt fôr. Denne unike melka foredles enten lokalt hos bonden selv eller på større ysterier. Dette arbeidet skjer med mangeårig solid kunnskap om ysterihåndverket som er med å gir den solide kvaliteten til de mange ostene. Ostelandet Norge ønsker å vil løfte fram for den matinteresserte norske forbruker den solide kvaliteten og det store mangfoldet av norske oster som finnes i dag.

Nå er det bare å utforske og nyte!

 

TAKK TIL VÅRE SAMARBEDSPARTNERE