Landets første autoriserte gårdsysteri

Landets første autoriserte gårdsysteri - Gangstad Gårdsysteri

Husfrua Astrid Aasen fra Gangstad Gårdsysteri med ostefat

Med tid som suksessfaktor

Gangstad Gårdsysteri representerer landets første autoriserte gårdsysteri for

kumelk og har høstet høythengende priser for sine produkter. Ifølge ekteparet

Astrid Aasen og Perry Frøysadal handler suksessen om tid og grundig arbeid i alle ledd. 

 

Da ekteparet Astrid Aasen og Perry Frøysadal tok over hennes barndomshjem i 1983,

besto gårdsdriften av melk, kjøtt og kornproduksjon. Siden Astrid var allergisk

mot kyr og derfor ikke kunne være i fjøset, bestemte de seg for å starte med

videreforedling. I dag reiser folk langveisfra for å sikre seg oster og is fra

gårdsbutikken ved Den Gyldne Omvei. Gangstad Gårdsysteri er nemlig viden kjent

for sine produkter, inkludert iskrem med smak av Inderøy.

 

Ingen snarveier

Ifølge Astrid Aasen bygger suksessen på tålmodighet, ekte håndverk, lange

tradisjoner og flid. Med i regnestykket hører også rundt 360 000 liter med gårdsmelk

fra norsk rødt fe.

Her tas det ingen snarveier. Det handler om tid til kyrne, til å yste den beste osten og

tid til å la den modne.

 

Med bærekraftighet som mål

Et fem år langt byggeprosjekt er i ferd med å avsluttes. Det innebærer oppskalering av

osteproduksjon og en mangedobling av arealet. En ny melketank på 4000 liter og en

plate pasteur skal gjøre det mulig å kjøre to produksjoner i løpet av et døgn i perioder hvor det er behov for dette.  En utvidelse av fjøset vil bli neste prosjekt, men det er sønnen Ole Morten som har ansvaret for melkeproduksjonen, så det ligger hos han. 

-Målet er ikke å bli mye større, men å få en så god utnyttelse av gårdens ressurser som

mulig, forsikrer Astrid.

I dag teller produksjonen ni sorter ost og ti ulike typer is. Noen ny ost er det derimot

ikke planer om.  Vi har mange nok sorter nå, og ikke ledige modningsrom, understreker hun.

 

Det står imidlertid verken på ideer eller kreativitet hos den opprinnelig utdannede

formingslæreren. Sist gang Astrid Aasen sørget for at det kom et nytt produkt fra

Gangstad Gårdsysteri, var det ikke mindre enn en rødkittost surret med granbark til å steke i

ovnen.