Jakobsplass

Jakobsplass

Jakobsplass ligger 930 moh. Høyt og fritt, med en fantastisk utsikt. Da vi ikke laget veg hit opp før i 1982, var det naturlig å fortsette foredling heime. Forrige generasjon hadde kyr og leverte smør. Vi startet med geit i liten skala og begynte å koke geitost. Det gjør vi fremdeles , da det ikke er mjølkelevering, og det er vår måte å utnytte gardens ressurser på best mulig vis. Vi koker med/på egen VED. Det blir kjøpt noe kyrmjølk til koking av Søtprim og Mjølkeprim. De inneholder mest geitmjølk, men og ca 1/3 kyrmjølk.

Geitene ca 20 stk , er på Skurdalsstølan i juli og august. Åpningstider: hele året. Juli og august(stølssesong) redusert åpningstid. Sommer 2021 antagelig tre dager i uka 12-17. Ellers etter avtale..

Jakobsplass

Jakobsplass:

Adresse: Skurdalsvegen 594
Telefon: 97080748
E-post: jakobsplass@yahoo.no
Nettsted: https://www.ostebygda.no/jakobsplass/

Gårdsutsalg: Ja

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN