Holt Gård

Holt Gård

Roar Lefsaker er bonden på gården. Han har vokst opp her,  og overtok driften i 1990. Han er utdannet innen landbruk og pedagogikk, og har en bachelor i fortelling og kommunikasjon. Rakel Skjerve er bondekona,  fra strilalandet nord for Bergen. Hun er landskapsarkitekt, med utdanning også fra forming, håndverk og landbruk.

I snart 30 år har Holt Gård jobbet hardt for å virkeliggjøre idealet om en allsidig økologisk drevet bondegård. Målet er at vi som skapende mennesker skal ta vare på og stimulere livet i, og på jorda. De henter fersk melk fra eget fjøs til gårdsmeieriet hvor de lager yoghurt, surmelk, iskrem og ost. Fersk og skånsomt behandlet melk gir gode og smakfulle produkter.

Holt Gård

Holt Gård:

Adresse: Grøumveien 229
3176 Undrumsdal

Telefon: 928 128 94

E-post: post@holtgard.no

Nettsted: www.holtgard.no

Gårdsutsalg: Ja