Grøndalen Gårdsysteri

Grøndalen Gårdsysteri

Grøndalen Gård er en familiebedrift. Her har økologisk drift, god dyrevelferd og ressursforvaltning høyeste prioritet. På gården har vi tre kjerneverdier: STOLT, FRISK og OMTENKSOM. Verdiene preger folk, dyr, produktene og miljøet.

Det viktigste for oss er at kua får være mor for kalven sin. Kuer og kalver går ut og inn som de vil hele året, og får ligge i myk halmseng. Morslykke, beiting og uteliv er avgjørende for kvaliteten og smaken på kjøtt og mjølk.

Vi prøver så langt vi kan å forvalte og utnytte ressursene på gården på en bærekraftig måte. Det har også ført til eget biofyringsanlegg, solfangere og solcelleanlegg. Vi er også anbefalt av Dyrevernalliansen og var de første i Norge til å få Dyrevernmerket på våre produkter.

Gården har 19 kuer og 20 kalver/ungdyr og foret dyrkes på 340 da. Dyrene beiter på 170 daa med naturlige kulturbeiter i ravinelandskap ned mot Glomma.

Grøndalen Gårdsysteri

Grøndalen Gårdsmeieri:

Adresse: Grøndalsvegen 17
Telefon: 909 05 773
E-post: larskristian@nyr.no
Nettsted: http://www.nyr.no

Gårdsutsalg: Nei

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN