Bryn Gardsmeieri

Bryn Gardsmeieri

Bryn Gardsmeieri er et bureisningsbruk fra 30-tallet. Det har alltid vært geiter på gården, men det var ikke før i 2002 at gardsmeieriet ble startet opp. Siden da har vi foredlet all den friske geitemelken selv.

Utvalget av typer ost vi produserer er stort og vi utvikler stadig nye produkter. Sommeren 2020 bygde vi nytt fjøs på gården, noe som var et stort løft. Dyrevelferd er viktig og i det nye fjøset er det tydelig at geitene har det veldig fint, noe som gleder oss.

Setra er over 240 år gammel og ysting på setra var en viktig del av seterlivet. Her beiter geitene i 3 måneder hver sommer av de urtene og vekstene de finner på fjellet. Slikt blir det god ost av.

Bryn Gardsmeieri
Foto: Johan Andersson

Bryn Gard/Rømonysetra:


Adresse: Flendalsvegen 2699
Telefon: 99104467
E-post: post@brynost.no
Nettsted: http://www.brynost.no

Gårdsutsalg: Ja, Fredag-søndag kl.13-16. Sesongbasert

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN