Braskerudsetra

Braskerudsetra

Gården og setra har lange tradisjoner. På gården er det gjort funn tilbake til Vikingtiden, men i litteraturen er gården beskrevet tilbake til år 1328. Pultosten har vært produsert på gården og setra og ellers i vår del av landet så langt bakover i tid som man kan huske.

Vi produserer osten vår på setra og dette skjer kun i ca 3 måneder om sommeren. Melken vår kommer fra våre egne Telemarkkyr, en gammel norsk kurase som er utryddingstruet og rødlistet. Melka fra Telemarkkua har meget gode ysteegenskaper, noe som forklares ut fra deres evne til å bruke det varierte skogsbeite og deres genetiske opphav. Pultosten produseres av syrnet skummet mjølk, tradisjonelt krydret med karve. Vi har også varianter med andre kryddersorter.

Foto: Braskerudsetra

Braskerudsetra:

Adresse: Drykkjeåvegen 569
Telefon: +47 91180314
E-post-  roy.leirvik@gmail.com

Gårdsutsalg: Onsdager og søndager, eller etter avtale fra 1. Juni til 20. September

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN