Aalan Gård

Aalan Gård er et bureisningsbruk fra 1951, som drives av Tove og Kut Åland.

Knuts foreldre arbeidet opp gården fra utmark og krattskog. Tove og Knut overtok gården med 20 daa dyrket jord og 28 geiter. Ystingen startet på kjøkkenbenken i 1996, deretter ble ysteri bygd i 2001, og utvidet i 2011.

Rød gårdsbutikk
Foto: Fredrik Bye

Aalan Gård:

Adresse: Lauvdalen 186, 8360 Bøstad
Telefon: +47 47601797
E-post-  post@aalan.no
http://aalan.no

Gårdsutsalg: Ja, åpent hele året

OSTER FRA DENNE PRODUSENTEN